Al 29865 keer getekend

Brief aan Eerste Kamer

Den Haag, 7 november 2016

Onderwerp: Petitie ‘Stop DIT lerarenregister’Geachte leden van de Eerste Kamer,

De initiatiefnemers brengen graag deze petitie onder uw aandacht. Ondertekenaars verzoeken de leden van de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel voor invoering van een lerarenregister te stemmen dat op 11 oktober jongstleden door de Tweede Kamer is aangenomen.

Motivering:

Ondertekenaars zijn niet per se tegen een lerarenregister. Een lerarenregister dat niet van bovenaf wordt opgelegd, maar wordt georganiseerd en ingericht door de beroepsgroep zelf vinden wij het onderzoeken waard.

Ondertekenaars zijn wel tegen dit lerarenregister, omdat

Ondertekenaars maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Dit lerarenregister lost deze problemen niet op en zorgt er alleen voor dat leraren het nog drukker krijgen met randzaken en het beroep van leraar nog onaantrekkelijker wordt.

Een lerarenregister kan een goed middel zijn, mits het vrijwillig wordt ingevoerd en het initiatief ligt bij de beroepsgroep zelf, zonder bemoeienis van de overheid. Dan ontstaat pas echte professionalisering. Een overheid die docenten serieus neemt, laat de professionalisering aan die docenten zelf over.

Ondertekenaars vragen u dan ook met klem tegen het wetsvoorstel van het lerarenregister te stemmen, omdat het niet kan rekenen op voldoende draagvlak onder leraren.

In de bijlage treft u een lijst met alle ondertekenaars aan.

Hoogachtend,
De initiatiefnemers,
Peter Althuizen

Ronald Cilon

Marcel de Haas

Robert Mäkel

Kim van Strien

Nick Vogels
Bestuursleden lerarenvakbond Leraren in Actie