Al 29865 keer getekend

Wie en waarom?

Wie?

Deze petitie is georganiseerd door betrokken leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en die in hun vrije tijd bestuurslid zijn van de vakbond Leraren in Actie (LIA).

LIA is een vakbond opgericht door leraren voor leraren in het voortgezet onderwijs.

LIA komt op voor de belangen van leraren in het voortgezet onderwijs. Naast het bieden van een uitstekende onderwijsrechtsbijstand organiseert LIA diverse acties om de visie van leraren direct onder de aandacht te brengen van alle betrokken partijen: politiek, media, ouders, etcetera. U kent ons ook van het burgerinitiatief 'Stop de Overvolle Klassen' .

Teken deze petitie

Voor wie?

Met de petitie 'Stop dit Lerarenregister' richten wij ons op alle leraren voor wie het register straks moet gaan gelden: leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Waarom?

Wij zijn niet tegen EEN lerarenregister. Een lerarenregister dat niet van bovenaf wordt opgelegd, maar wordt georganiseerd en ingericht door de beroepsgroep zelf vinden wij het onderzoeken waard.

Wij zijn wel tegen DIT lerarenregister, omdat

Aan wie?

De Tweede Kamer heeft het register goedgekeurd op dinsdag 11 oktober jongstleden.
Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 25 oktober 2016 het wetsvoorstel voor de eerste keer besproken. Op 15 november begint de OCW-commissie van de Eerste Kamer met het voorbereidend onderzoek. Een datum voor de stemming is nog niet bepaald. Door deze petitie te ondertekenen vraagt u de leden van de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Wij streven ernaar dat zo veel mogelijk leraren deze petitie ondertekenen. Zo zijn bij een burgerinitiatief 40.000 handtekeningen nodig. Het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen' ging flink over dat aantal heen. Als dat bij deze petitie weer gebeurt, geven wij als leraren een duidelijk signaal dat onderwijsplannen zoals dit lerarenregister niet van bovenaf, zonder draagvlak onder leraren, moeten worden doorgevoerd.

Teken deze petitie

Wat doen wij met uw gegevens?

De gegevens die u verstrekt in deze petitie zullen wij aanbieden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Daarna zullen wij deze gegevens wissen.