Al 29865 keer getekend

Stop dit lerarenregister

Deze actie is afgelopen. U kunt onze vervolgactie 'Niet Mijn Register' steunen op nietmijnregister.nl.

Deze petitie is georganiseerd door Leraren in Actie. Wij zijn niet per se tegen een lerarenregister. Een lerarenregister dat wordt georganiseerd door de beroepsgroep zelf is het onderzoeken waard. Wij zijn wel tegen dit lerarenregister, dat van bovenaf wordt opgelegd, zonder voldoende draagvlak onder leraren.

Het lerarenregister is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Met deze petitie verzoeken wij de leden van de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen.